Hộp thông hành

  • ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    ISO 5 GMP Laminar Flow Dynamic Pass Box

    Hộp truyền động dòng chảy tầng Qianqin chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực sạch sinh học như chuyển các vật phẩm, các nơi ứng dụng chính: Dược phẩm sinh học, đơn vị nghiên cứu khoa học, trung tâm kiểm soát dịch bệnh, bệnh viện lớn, trường đại học nghiên cứu khoa học, sạch sinh học và các khu vực sạch khác nhau cho các ứng dụng.